Bohlen, Bobo, Berg ved Aladdin 😄

Vi hilser jer glade fra Hamburg!

Andrea Berg Aladdin

Kilde: Andrea Berg, Facebook